Foto: Sofie Amalie Klougart
Foto: Sofie Amalie Klougart

Sindet i litteraturen

Kierkegaard skrev om angst, og sorg er et af de ældste temaer i verdenslitteraturen helt tilbage fra Gilgamesh, sagnet om den sumeriske konge, der i sin sorg forsøger at finde en kur til menneskets ultimative lidelse - døden. Hvilken rolle spiller sindet i litteraturen i dag?

Sebastian Bune anbefaler romaner, der siger noget om, hvad litteraturen kan fortælle os om senmoderne diagnoser som PTSD, Borderline og momentane psykoser.

Materialer