Hverdagsrådgivning

Gratis hverdagsrådgivning for flygtninge og andre med etnisk minoritetsbaggrund.

Hverdagsrådgivningen foregår på Silkeborg Bibliotek og er drevet af frivillige fra Dansk Flygtningehjælp Silkeborg.

Hvornår har Hverdagsrådgivningen åbent? 

I 2023 er der åbent tirsdag og torsdag kl. 15-18, dog ikke i skolernes ferier. 

Tjek også silkeborgbib.dk/arrangementer. Her kan du altid se, hvornår der er hverdagsrådgivning.

Hvor kan du finde os? 

 • Hostrupsgade 41A, Silkeborg

Hvad kan du få hjælp til? 

 • at læse og forstå breve fra kommunen og andre myndigheder
 • at bruge MitID
 • at bestille tid hos myndigheder
 • at søge om eller forlænge pas
 • at søge eller forlænge opholdstilladelse
 • at udfylde papirer til familiesammenføring
 • hjælp til jobansøgning/CV
 • at søge kommunen om støtte til børnepasning, fritidsaktiviteter, udgifter til elektricitet, vand med mere
 • studiekreds til indfødsretsprøven
 • ansøgning om julehjælp 
 • ...

Hvilke sprog kan vi hjælpe på?

Vi har frivillige, der taler arabisk, kurdisk, dari, farsi, engelsk og tysk. Tag gerne et familiemedlem med, som kan tolke, hvis I taler andre sprog. Der er mulighed for tolkning på ukrainsk og russisk.

Vil du vide mere? 

Klik her for at læse mere om Dansk Flygtningehjælps hverdagsrådgivning