billede af Geeti Amiri

Om dette arrangement

Tid
19:00 - 20:30
Pris
90 kr.
Sted
Medborgerhuset, sal A
Målgruppe
For alle
Demokrati

Glansbilleder – Geeti Amiri

14.10.21
Geeti Amiri er forfatter til den anmelderroste selvbiografi Glansbilleder, der beskriver hendes familieforhold og opvækst som flygtning i først Indien og siden Danmark og behandler temaer som frihedsberøvelse, storebroderens vold og hendes tvangsfjernelse fra hjemmet, ophold på krisecenter og om sin splittelse mellem dansk og afghansk kultur.

Ved brug af sin personlige historie, der har rødder i Kabul til en opvækst på bunden af samfundet i København, giver Geeti Amiri det danske samfund et indblik i, hvordan et liv mellem to verdener skabes, som alt for ofte er præget af kulturopgør og familieoprør.

Geeti Amiri er mønsterbryder, systemkritiker og meningsdanner. 

Hun har igennem de sidste par år markeret sig i den offentlige debats betændte emnefelt, der gælder integration, ligestilling og religion og blevet gjort til skydeskive for kritiske røster fra det politiske højre og venstre, i minoritetsmiljøerne og ude i majoritetssamfundet.
 
Geeti Amiri evner at kvalificere den demokratiske debat med argumentets kraft, hvilket hun i 2020 vandt Hørups Debatpris for. 

Arragementet er blevet til i et samarbejde mellem Silkeborg Bibliotekerne og LOF Midtjylland