Skrivebord med computer, krus og notesblo

Den gode søgning

05.09.23
Læs om tre forskellige søgemetoder og få tips og tricks til din informationssøgning.

Relevansvurdering af faglitteratur

Skrevet af fagperson?
Litteratur- og kildehenvisninger?
Henvendt til hvem?
Videnskabelig?
Hvilket forlag eller ophav?
Kan materialet bruges til at besvare din problemformulering eller dele heraf?
Hvad skriver andre om materialet?

Tre forskellige søgemetoder

  1. Quick and dirty-søgning er god i opstarten af din informationssøgning, da den kan give dig en idé om, hvor meget eller hvor lidt litteratur, der findes om dit emne. Brug de søgeord du kender og udvid med nye søgeord efterhånden, som du opdager flere. Du kan f.eks. bruge bibliotek.dk eller Google books i denne fase af din informationssøgning.
  1. Kædesøgning via litteraturliste i artikler og bøger om emnet, som du allerede kender. Den ene bog eller artikel fører til den næste. Her er faktalink.dk meget anvendelig, da den har en litteraturliste nederst i alle artikler. På samme måde kan du bruge Wikipedia og andre opslagsværker samt lærebøger, som har litteraturhenvisninger, til kædesøgning.
  1. Systematisk søgning via databaser. Her er det vigtigt at kende bibliotek.dk, hvor du kan finde bøger og artikler på andre biblioteker og bestille dem hjem til dit lokale folkebibliotek. Og nogle artikler kan du endda få adgang til med det samme i en digital udgave. På Dit digitale bibliotek kan du finde alle de databaser, som du har adgang til via Silkeborg Bibliotekerne. F.eks. det naturvidenskabelige opslagsværk Acces Science eller artikeldatabasen Explora.

For alle databaserne gælder det, at du skal bruge dit bibliotekslogin for at få fuld adgang.

Søgeord

Dine søgeord er afgørende for, hvilken litteratur, der dukker op i databaserne og dermed for hvilken opgave du kommer til at skrive. Derfor er det en god idé at lave en liste med emneord og fagbegreber, som du kan udvide efterhånden, som du opdager nye relevante søgeord. De fleste databaser har f.eks. lister med emneord, som du kan bruge som inspiration til videre søgning. Anvend fagbegreber inden for det valgte emne på både dansk og engelsk samt synonymer og prøv at lave forskellige kombinationer, hvor du bruger to eller tre ord sammen.

Materialetyper

Det er vigtigt, at du er bevidst om, at der findes forskellige materialetyper og hvordan du bruger dem bedst i din opgave: Har du brug for en oversigtsartikel til din redegørelse? Har du brug for en videnskabelig undersøgelse til din analyse eller en holdningspræget avisartikel til din diskussion?

Du har med andre ord behov for forskellige materialetyper alt efter, hvilken del af din opgave du arbejder på. På Silkeborg Bibliotekernes studieside kan du under overskriften ”Find materiale” få mere hjælp til, hvordan du finder bestemte materialetyper som f.eks. danske artikler.

Søge- og afgrænsningsmuligheder i databaserne

Når du indleder din søgning, er det en god tommelfingerregel at starte med brede søgninger. Herefter kan du indsnævre og præcisere søgeresultatet med de tilgængelige filtre. Databaserne ser forskellige ud, men har mange af de samme filtreringsværktøjer.

Hvis du får et stort søgeresultat med mange hits, kan du bruge databasernes filtre til at afgrænse din søgning, så den bliver mere præcis. Filtrene finder du typisk i den ene side af databasen eller under avanceret søgning.

Screenshot af databasen Gale in Context global issues

På billedet ses en avanceret søgning i Gale in Context: Global Issues, hvor der er søgt på ”trade protectionism” og lavet afgrænsning til full text og emnet ”economic growth”.

Hvis du arbejder med aktuelle emner, er du måske kun interesseret i artikler, som er publiceret indenfor de seneste år. Du kan også indstille filteret i databasen til bestemte materialetyper som f.eks. avis- eller magasinartikler. Du kan også vælge full text, så du kun får hele tekster og ikke henvisninger, resumer osv. Prøv dig frem med forskellige afgrænsninger og søgeordskombinationer.