Branche- og forbrugerinformation

03.07.23
Læs mere om, hvor du kan finde oplysninger om forbrugeradfærd og brancher.

Ofte skal du stykke information sammen fra flere kilder for at kunne analysere forbrugeradfærd og brancheforhold. Nogle databaser har målrettet statistik og rapporter, men det er desværre ikke alle uddannelsesinstitutioner og biblioteker, der har adgang til disse (se afsnittet ’Særligt for studerende og ansatte på College360’).

Har man ikke adgang til disse databaser, kan man stadig finde oplysninger om brancher og forbrugere, men skal i højere grad bruge lidt tid på at finde relevante kilder at søge i. Kig f.eks. efter statistik og rapporter fra brancheorganisationer eller artikler i aviser og magasiner.

Brancheorganisationer

En brancheorganisation er en interesseorganisation for virksomheder i en bestemt branche. Organisationen udgiver f.eks. rapporter og indsamler statistik, der gør det lettere for virksomhederne at arbejde strategisk. Ofte er statistikken mere detaljeret end nationalstatistikken indenfor det afgrænsede emneområde.

Du kan finde relevante brancheorganisationer ved at søge på fx Google efter din branche og det land, du er interesseret i at kigge på og kombinér med ord som brancheorganisation eller brancheforening (på engelsk industry trade group eller trade association). Der er ofte omtaler af brancheorganisationer i avisartikler o.l.

På brancheorganisationens hjemmeside kan det være en fordel at lede efter menupunkter som statistik, publikationer, analyser eller rapporter. Hvis du browser dig frem på siderne i stedet for at søge, får du hurtigere et overblik over sidens indhold og emner:

Dette er et screenshot af hjemmesiden for brancheforeningen Danske Biografer.

Under punktet 'Tal og Fakta' henvises til en række statistikker og rapporter om film i de danske biografer, samt om biografgængere.

Nogle af analyserne er udgivet af foreningens samarbejdspartnere og nogle statistikker er fra Danmarks Statistik. Der er et udvalg af det statistiske materiale, som kommer fra en interviewundersøgelse og der linkes således til unikke oplysninger, der ikke findes i fx Danmarks Statistik.

Artikler i aviser og magasiner

Du kan søge efter artikler om brancher eller om forbrugeradfærd i danske og internationale aviser og magasiner.

Tænk over hvilke ord, der kan være relevante. Måske kan branchen omtales med forskellige ord ligesom forbrugeradfærd ofte beskrives med ord for forbrugernes holdninger, interesser og værdier (fx bæredygtighed, mærkevarer) og ikke nødvendigvis med ordet forbrugeradfærd. Ofte skal du lave flere søgninger for at dække et emne. Læs mere om den gode søgning.

Find danske artikler i Infomedia og Bibliotek.dk og læs mere om hvordan du søger mest effektivt.

Find internationale artikler i flere forskellige databaser i Dit Digitale Bibliotek: Explora Public Libraries, Gale in Context: Global Issues, Gale in Context: High School.

Særligt for studerende og ansatte på College360

Er du studerende eller ansat ved College360 i Silkeborg, har du desuden adgang til databasen Passport via HHX Læringsportalen: 

Passport har oplysninger om afsætning af forbrugsvarer i lande og regioner og du kan her finde oplysninger om økonomiske og sociale forhold i enkelte lande, med ekstra fokus på forbrugere og markeder, samt oplysninger om brancher og virksomheder. Der er bl.a. adgang til analyser om forbrugeradfærd indenfor bestemte brancher og lande.

Passport DK

Videoen om søgning i Passport er udarbejdet af Jette Jorsal fra Syddansk UniversitetsBibliotek. Læs evt. mere om databasen på SDUBs LibGuide.