Gamle bøger

Historiske kilder

05.09.23
Få tips til at finde historiske kilder til din opgave.

Hvad er historiske kilder?

Historiske kilder er alt det materiale, som er efterladt fra fortiden. Det kan være skriftlige kilder som lovtekster, beretninger og taler eller andre typer kilder som film, billeder, lydoptagelser og genstande. En kilde er relevant, hvis den kan hjælpe med at svare på din problemformulering. Kilderne er din empiri – det materiale – du undersøger og baserer din opgave på. Ud fra dine spørgsmål bruger du kilderne til at skabe et billede af fortiden.

Historiske kilder kan findes i lærebøger eller kildesamlinger – bøger, som du kan søge efter på bibliotek.dk og eReolen. Via bibliotek.dk kan du bestille materialer hjem fra landets biblioteker og hente materialerne på et af Silkeborg Bibliotekernes filialer eller afhentningssteder. Via eReolen kan du ofte få adgang til e-bøger indeholdende kilder, som du kan læse her og nu.

Tjek desuden Dit Digitale Bibliotek, hvor der er en oversigt med forslag til databaser og hjemmesider velegnet til faget historie. Her finder du bl.a. henvisninger til steder, hvor du kan se historiske film, breve, taler, officielle dokumenter og andre typer historiske kilder.

Hjælp til din søgning

Når du søger i databaser f.eks. bibliotek.dk og eReolen, er det en god idé at benytte dig af trunkering – dvs. at du sætter en stjerne (*) i forlængelse af dine søgeord. Stjernen (*) gør, at du får alle endelser med på ordet. Hvis dit emne er middelalderen, kan du finde kilder ved at søge på middelalder* kilde*
Pga. stjernen søges der på middelalder, middelalderen, middelalderlig… og kilde, kilder, kildesamling… osv.

Husk også at søge på andre ord end kilde*. Variér f.eks. din søgning på kilde* med brev*, dagb*, beretning* eller tale*.

Danske historiske kilder

Arbejder du med et emne indenfor danmarkshistorien, er danmarkshistorien.dk et godt sted at søge efter kilder. Siden dækker periode- og emnemæssigt bredt, og alle kilder har en introduktionstekst.

Her er en søgning på danmarkshistorien.dk. Den viser en søgning på enevælde med en afgrænsning til kilder.

Dette er et screenshot af forsiden på danmarkshistorien.dk. Når du søger, kan du vælge at afgrænse til kilder.

På samme måde har Rigsarkivet – som indsamler og opbevarer statens arkiver – digitaliseret kilder til undervisningsbrug på kilderne.dk.

Er du ude efter danske, historiske avisartikler, så tænk over, hvilke søgeord du bruger. I databaserne InfoMedia og Mediestream - Folkebibliotek søger du i selve avisartiklen. Det betyder, at dine søgeord skal ramme datidens sprogbrug for, at du kan fremsøge relevante artikler. Få flere tips til at finde danske avisartikler.

Udenlandske historiske kilder

Historiske kilder og andet relevant materiale kan du også finde via databasen Explora Public Libraries.

Ligesom i databaserne Gale in Context, Global Issues og  Gale in Context, High School, der også indeholder historiske kilder, kan du afgrænse din søgning, så du kun får vist primary sources eller primary source documents. Vær opmærksom på, at du ofte også kan finde kilder ved at benytte forskellige kildetyper som søgeord frem for kun at afgrænse til primærkilder.

Ovenstående screenshot viser en søgning i Explora Public Libraries på 'American Revolutionary War' (da. Den Amerikanske Revolution/Den Amerikanske Uafhængighedskrig) med en afgrænsning til 'primary source documents' under filtrerne. Prøv dig frem med synonymer f.eks. 'American War of Independence' for at få vist andre søgeresultater.

Du kan også søge efter historiske kilder på Google ved at tilføje primary historical sources eller historical documents efter dit emne. Dette kan kombineres med en søgestrategi, hvor du opsøger hjemmesider fra nationale arkiver og biblioteker fra det land, hvor du ønsker kilder fra. Denne type institutioner har ofte digitale kildesamlinger, ligesom Rigsarkivet og Det Kgl. Bibliotek har i Danmark.

Har du behov for kilder om amerikansk historie, kan du f.eks. benytte samlingen fra Library of Congress. Den indeholder mange historiske kilder til mange forskellige emner.