Inspiration til læsekredse

22.08.23
Læsekredsmøder afholdes forskelligt fra læsekreds til læsekreds. Hvis du som deltager i en læsekreds savner nogle guidelines at gå ud fra, så får du her nogle tips til jeres læsning og efterfølgende snak om bogen.

Inden mødet  

Valg af bøger

Først skal læsekredsen finde en bog at tale om.  

Når læsekredsen skal finde egnede bøger, så kan man starte med at indkredse nogle kriterier. Det kan eksempelvis være nordiske romaner, klassikere, bøger fra et bestemt årti, prisvindende bøger eller noget helt andet.  

Mange læsekredse lader også valget af bøger gå på skift blandt medlemmerne.  

Læsekredsen kan finde inspiration til bogvalget på Silkeborgbib.dk under fanen ”Inspiration”, hvor der er en række boglister med forskellige temaer.  

Der kan også findes inspiration mange steder på internettet, hvor man kan gå på opdagelse i en række temaer med og inspirationslister. Se de steder, vi anbefaler på silkeborgbib.dk/tilbud-til-dig/laesekredse.  

Den generelle erfaring fra læsekredse er, at bøger med en kompleksitet og genkendelige temaer fungerer godt i en læsekreds.  

Forberedelse

Mange oplever, at det er en god ide med lidt forberedelse inden et læsekredsmøde.  

Den første forberedelse er selvfølgelig at læse romanen grundigt. Der kan eventuelt tages noter undervejs, så du ikke glemmer dine første betragtninger.  

Anmeldelser, analyser og forfatterportrætter kan benyttes til inspiration. Nogle læsere føler at det beriger deres læseoplevelse at læse anmeldelser og forfatterportrætter inden de læser bogen. Andre læser hellere anmeldelserne efter endt læsning. Så man kan danne sig sin egen mening om bogen først.  

Selve mødet 

Nogle læsekredse vælger at lade ordstyrerrollen gå på skift blandt medlemmerne. Udover at være ordstyrer på mødet, kan rollen indebære at skaffe anmeldelser, forfatterportræt mv., som kan supplere den valgte bog.    

Ordstyreren kan forberede en introduktion til bogen og en række indledende spørgsmål, så samtalen kommer godt i gang.  
 

Samtalen

Åbne historien op og komme rundt om alle historiens facetter 

For at åbne en tekst kan det være en hjælp at gå mere skematisk til værks. At analysere er at undersøge tekstens elementer i dybden. I kan zoome ind på fortælleren, personerne, genren eller måske måden, hvorpå teksten er skrevet. Det afhænger af bogen og ikke mindst jeres måde at læse bogen på. Et godt udgangspunkt kan være at starte med dét, der undrer jer mest. Fokus kan være forskelligt fra læser til læser, og en tekst kan analyseres med forskellige øjne. At vores forståelser, indtryk og analyser er forskellige, er netop én af grundene til, at det er så spændende at tale sammen om læseoplevelserne.  

Din læseoplevelse

Start gerne med en hurtig runde, hvor alle kan komme med deres første umiddelbare oplevelse af bogen. Vær gerne konkret og kom med eksempler, så de andre får et billede af, hvad du ser for dig. Husk på, at det ikke handler om at finde det rigtige svar, men om hvad du oplevede, da du læste bogen. 
 
Mulige spørgsmål til at tale ud fra:  

Hvad fik den dig til at tænke på? Hvad følte du, da du læste den? Og hvorfor? Hvilken stemning satte den dig i? Fik du den læst færdig? Hvis ikke, hvad fik dig så til at gå i stå?  
Minder den dig om andre bøger? På hvilken måde? 

Hvad er det, der står klarest i din hukommelse, efter at du har læst den?  

Persontegning 

Persontegningen i en bog er afgørende. Persontegningen kan indkredse bogens handling i forhold til personernes indre og ydre karakteristika, persontyper, psykologi og adfærd. Snakken kan indkredse: Hvem er hoved- og bipersoner? Hvad er deres relationer? Hvordan er deres væremåde, holdninger, selvopfattelse, og din opfattelse af personerne?  

Mulige spørgsmål at tale ud fra:  

Er forfatteren god til at beskrive sine personer? Er de nuanceret beskrevet – eller en  
kliche? Er der nogle personer, du ikke kan lide? – hvorfor? 

Hvordan er hovedpersonen? Hvilken type menneske? Kan du sætte dig ind i hovedpersonens tankegang?  

Handling 

Handlingen er den fortællemæssige fremdrift i historien. Dét der bringer personerne fra A til B. Sidehistorier og parallelle forløb kan være med at gøre fortællingen kompleks og nuanceret. 

Mulige spørgsmål at tale ud fra:  

Hvilken handlingsmæssig struktur har bogen? Husker fortælleren at binde fortællemæssig sløjfe på alle tingene i historien? Slutter bogen, der hvor den skulle slutte? Er bogen for lang? Hvad ville du have skåret fra, hvis du havde skrevet bogen? Eller er den for kort? Hvad synes du, der mangler?  

Sprog 

Sproget er historiens byggesten og er helt afgørende for læseoplevelsen. Sproget kan være helt enkelt minimalistisk eller overdådigt, ordrigt eller meget eksperimenterende.  

Mulige spørgsmål at tale ud fra:  

Hvilket sprog har bogen? Har du tænkt over det, mens du læste? Hvordan vil du beskrive bogens sprog? Er forfatteren god til at skrive? Prøv at læse et afsnit op fra bogen, som du særligt godt kan lide eller synes er irriterende. Læs det op og hør, hvad de andre siger.  

Skæve vinkler

Hvis debatten om bogen trænger til en anden vinkel, så overvej at tale om:  

Sælger forsiden og bagsideteksten bogen? Ville du have valgt anderledes og hvorfor?