Danske taler logo

Danske Taler

Adgang
Frit tilgængelig
Danske Taler indeholder manuskripter og transskriptioner af taler på dansk, taler holdt på dansk grund eller taler med relation til eller vigtighed i forhold til Danmark.

Talerne udvælges efter deres samfundsmæssige relevans, historiske betydning, eller særlige retoriske kvalitet.

Danske Taler stræber efter bredhed i samlingen og ønsker derfor historiske såvel som samtidige taler, taler fra alle lag og interessesfærer i samfundet, samt taler fra et bredt og dækkende spektrum af politiske overbevisninger.

Sådan kommer du igang

  1. Klik på knappen 'Se online'
  2. Søg på ord fra talen eller vælg fra listen over 'Talere'

Vil du vide mere?

Præsentation af Danske Taler