Danmarks statistik logo

Danmarks Statistik

Adgang
Frit tilgængelig
Danmarks Statistik indsamler, bearbejder og offentliggør statistiske oplysninger om det danske samfund. Du kan finde statistik om næsten alt – lige fra befolkningens sundhed, offentlige udgifter, priser og forbrug, samt kultur og uddannelse.

Det er muligt at downloade statistiske årbøger, se oversigtstabeller, samt skabe sine egne tabeller via Statistikbanken.

Vil du vide mere?