Lektørudtalelse

Forfatter: Martin Hjelmborg

Indscannet version af gammel lektørudtalelse

Et forfriskende anderledes syn på det, der normalt benævnes overtro. Ikke den officielle, statsanerkendte voksne opfattelse, der skærer det hele over een kam som en kombination af uvidenhed,naivitet og primitivitet hos børn, bønder og farvede. Heller ikke de videnskabeligt alternatives kritikløse accept af alting fra den kant (gruppe 13.9 og 14 i DK-systemet). Men et forsøg på atforstå, hvad der er realiteterne i den såkaldte overtro. Haxthausen kommer bl .a. ind på at det, vore sanser opfatter som virkelighed er et resultat af en sortering og tolkning i hjernen, der erhelt afhængig af, hvad vi lærer er virkeligt, hvilket kommer an på den kultur, vi lever i. Derfor er der faktisk realiteter bag overtroen, hvilket vises ved eksempler fra hele verden i alle livets(og dødens) forhold, opdelt kapitelvis, og hvor der desuden føres linier langt tilbage i vores forhistorie. De enkelte kapitler er bygget op som små essays over hver sit emne (ex. døde og levende,hekse, varsler, m.m.).Sproget er enkelt og levende uden brug af fagudtryk, nærmest skønlitterær i formen. Stikordsregister til emneord