Styrk dit barns sprog gennem højtlæsning

Læs højt for dit barn. Det er ikke bare hyggeligt, men styrker også dit barns sprog.

Bøger er fulde af gode ord og vendinger. Når du læser højt med dit barn, kan du støtte barnets sproglige udvikling ved at stille åbne, undrende og nysgerrige spørgsmål undervejs. 

 

Vær opmærksom på den gode dialog mellem dig og barnet og fokuser mindre på, om svarene er rigtige eller forkerte. Undgå at rette barnet direkte, men gentag blot hvad barnet har sagt med den rigtige formulering. 

Vil du vide mere, så kom endelig og spørg os på børnebiblioteket eller læs mere på hjemmesiden Sprogstart.

 

11 Dialogisk læsning