Projekter

På Silkeborg Bibliotekerne er vi med i skiftende projekter med forskellige samarbejdspartnere.

Det starter med børnene (2023-2024)

Kort om projektet: Projektet er et 2-årigt udviklingsprojekt støttet af Slots- og Kulturstyrelsen, der skal udvikle metoder til børneinddragelse på bibliotekerne og en samarbejdsmodel for kampagner mellem det fysiske og digitale bibliotek. På Silkeborg Bibliotekerne arbejder vi i projektet med metoder til at inddrage børn i udviklingen af arrangementer og materialeindkøb til målgruppen.

Vi arbejder i projektet med den tilgang, at alle børn har interesser, holdninger, idéer og passioner og evnen til at udtrykke dem, samt at børn er eksperter på eget liv og bidrager med værdifulde perspektiver og indsigter. Det er disse perspektiver, som vi ønsker at udforske og udfolde sammen med børnene.

Målgruppe: For børn i alderen 10-13 år

Hvem deltager? Fra Silkeborg Bibliotekerne deltager børnebibliotekarerne Katrine Sivesgaard og Josefine Hegelund. Kontakt dem, hvis du er interesseret i at vide mere om projektet på mail kasi@silkeborgbib.dk og Josefine.Hegelund@silkeborg.dk

Samarbejdspartnere: I projektet indgår elever fra Vestre Skole og Frisholm Skole

Projektet bliver ledet nationalt af Aalborg, Aarhus og Herning Bibliotekerne, eReolen GO og Danmarks radio, og 46 af landets biblioteker deltager