Lektørudtalelse

Forfatter: Hamide Kara

Kort om bogen

En bog om hvordan hjernen kan trænes til at blive større og stærkere - på lige fod med biceps og triceps. For læsere som ønsker viden om hukommelsen, samt hvordan denne kan styrkes så man husker bedre

Beskrivelse

Hjerneforsker og professor Troels W. Kjær skriver i samarbejde med journalist Anne Mette Futtrup om hvordan hukommelsen og hjernen fungerer. Over flere kapitler som "indgangstest", "bliv dus med din hukommelse", "din hjerne er din ven", "kondition til huskeevne", "udgangstest" m.m. skriver forfatterne at hukommelse betyder at hjernen kan lagre information, finde frem til tidligere indtryk eller handlinger og genkende det som noget der er oplevet før. "Hukommelse er nemlig ikke kun et spørgsmål om, hvor længe en given information ligger på lager. Hukommelse handler også om, hvilket indhold der ligge på lageret, og hvordan vi husker det." Bogen indeholder øvelser sammensat i tre programmer med 28 øvelser i hver, svarende til en øvelse dagligt i fire uger

Vurdering

En sprogligt lettilgængelig bog som garanterer, at mental træning kan styrke hjernekapaciteten, og dermed hukommelsen. Udover viden om hvordan man kan blive bedre til at huske, får man med bogen introduktion til den videnskabelige begrebsverden samt øvelser som er værd at afprøve for at teste sin egen hukommelse. Forfatterne byder på en interessant livsstilsomlægning for hjernen

Andre bøger om samme emne

Af andre titler om hukommelsestræning findes fx Træn din hukommelse og Memo