Børnebibliotekets tilbud

Tilbud til skoler, institutioner og dagplejen.

Udoglær

Silkeborg Kommune har samlet alle kulturinstitutionernes tilbud på en fælles hjemmeside, nemlig www.udoglaer.dk. Her finder du altså også børnebibliotekets tilbud til skolerne, børnehaver, vuggestuer og dagplejen. Tilbuddene spænder fra rundvisninger, booktalks og højtlæsninger til quizspil med smartphones og kodning af robotter.
 

Dagplejen

Silkeborg Bibliotekerne tilbyder kommunens dagplejere en bogkasseordning eller adgang til et legestuebibliotek efter nærmere regler. Du kan læse nærmere om betjeningsaftalen her

 

Sproggaven

I Silkeborg kommune arbejder bl.a. sundhedsplejen, tosprogsvejledere, talehørekonsulenter og bibliotek sammen om at tilbyde udvalgte børnefamilier en Sproggave.