Teksten er Find din digitale kulturarv. Tegning af en mand

Find din digitale kulturarv

17.01.21
Hvad enten du er historisk interesseret, har hovedet begravet i slægtsforskning eller måske jagter et 12-tal til den næste opgave eller eksamen, så er der hjælp at hente hos eKurser.nu. Her finder du en række kurser omhandlende vores spændende danske kulturarv.

Begrebet kulturarv spænder vidt – fra Jellingstenen til malerier og bøger – og opfattes hyppigt som værende genstande ‘fra gamle dage’. Men kulturarv er også aktuelle kulturprodukter, f.eks. dagens avis, det radioprogram der sendes lige nu, eller det blogindlæg som en borger i dette øjeblik publicerer på internettet.

Vores historie bliver langt mere levende og spændende at arbejde med, når man kan få fingrene i originale dokumenter og billeder der dokumenterer fortiden. Takket være et kæmpe indscanningsarbejde er det nu muligt. Her kan man helt fortabe sig i gamle fotos af sin slægt, gamle klassiske værker af danske forfattere, eller hvad med HC. Ørsteds originale tegninger af forsøgsopstillinger? 

På eKurser.nu finder du små videoer på ca 3 minutter, som viser, hvordan du finder lige netop det, du synes er mest interessant. 

Arkiv for Dansk Litteratur

Foto af H.C. Andersen

 

Det Kongelige Bibliotek og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab har i fællesskab produceret denne litteraturhistoriske samling af udvalgte dele af den ældre danske litteratur. Portalen indeholder hele 73 forfatterportrætter skrevet af anerkendte eksperter. Her kan man blive klogere på forfatterne, deres værker og samtid – eller der kan hentes spændende viden, som sikrer et 12-tal i opgaveskrivningen. Kursus om Arkiv for Dansk Litteratur (ADL)

Billedsamlingen

En gammel illustration

 

Få adgang til en utroligt spændende billedsamling, som omfatter mere end 330.000 indscannede fotografier, grafiske tryk og tegninger. Desuden indeholder samlingen kendte værker som f.eks. Flora Danica, der er digitalt tilgængelige via denne billeddatabase fra Det Kgl. Bibliotek. Her kan man bl.a. blive klogere på historiske begivenheder eller finde guld til slægtsforskningen. Kursus om Billedsamlingen

Naturvidenskabelige kilder

Håndskrevet ark, gammelt fotografi, bogside med gotisk skrift

 

Det Kongelige Bibliotek har digitaliseret naturvidenskabeligt kildemateriale fra H.C. Ørsted og Ole Rømer. Materialet giver et unikt indblik i deres arbejde og samtid, og spænder vidt og bredt fra omfattende brevkorrespondancer, manuskripter, optegnelser, tegninger, koder og meget mere. Se bl.a. de håndskrevne notater med tilhørende billeder – og bliv klogere på de store danske videnskabsmænd. En uvurderlig hjælp til opgaveskrivning og til den historieinteresserede. Kursus om naturvidenskabelige kilder

Historiske kort på nettet

Udsnit af geografiske kort

 

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering står bag søgeportalen, der bl.a. fortæller hvordan Danmark så ud i gamle dage. Søgebasen indeholder digitaliserede kort over Danmark, der går helt tilbage til begyndelsen af 1800-tallet. Det er muligt at navigere i flere tusind historiske kort på nettet. Kortene er en unik kilde til danmarkshistorien og er interessante for slægtsforskere og lokalhistorikere. Kortene fortæller ligeledes, hvordan naturen så ud i Danmark tilbage i tiden. Kursus om historiske kort på nettet

Mediestream

Tegning af 8 skoleelever og et stort 12-tal i midten

 

Mediestream indeholder millionvis af digitaliserede danske avissider langt tilbage i tiden. Mediestream er et oplagt sted at finde de helt rigtige kilder til f.eks. at dokumentere en tidsperiode. En virkelig god datasamling, hvis der arbejdes med en opgave i historie eller samfundsfag – eller hvis man har brug for en særlig historisk indsigt i en given periode. Kursus om mediestream

Danmarks breve

Ark fra håndskrevne breve

 

Det Kongelige Bibliotek står bag digitaliseringen af 12.000 breve skrevet i perioden fra 1500-tallet og frem til 1930’erne. I søgebasen kan man finde breve skrevet i et bestemt geografisk område, ligesom der kan søges på udvalgte tidsperioder. Her kan findes spændende information til opgaveskrivning eller nyttig viden til den historieinteresserede. Kursus om Danmarks breve

Bliv klogere med eKurser.nu – det er nemmere end du tror.

Billedmaterialet er venligst udlånt af Det Kgl. Bibliotek.