Skønlitterære bøger i en stak

Litterære værker

04.11.20
Læs mere om hvordan du finder og bestiller skønlitterære værker. Du får også tips til sider, hvor du kan blive inspireret til forfatterskaber eller værker.

Har du brug for at finde en roman, en novelle eller en digtsamling af en forfatter til arbejdet med din skriftlige opgave? Så kan du hurtigt danne dig et overblik på bibliotekets hjemmeside, hvor du kan se, hvilke bøger der er hjemme på hylden. 

Søgning på silkeborgbib.dk

Du kan f.eks. søge på emneord som ”identitet”, og herefter afgrænse din søgning i venstre side. Her kan du både afgrænse efter materialevalg, i dette tilfælde en bog, efter emne, efter sprog, og afgrænse efter skøn- og faglitteratur, hvor du kan vælge fiktion som en kategori. Nu skulle du gerne have over 900 resultater at vælge i mellem. 

Udover bøgerne, som findes på hylden på dit lokale folkebibliotek, findes der en lang række tilbud, som du kan benytte dig af, enten som låner ved et folkebibliotek, fordi dit lokale folkebibliotek har tilkøbt licenser til online databaser, eller som låner ved bibliotek.dk. 

Find supplerende materiale

Mangler du supplerende materiale til din opgave om et skønlitterært værk?

Få mere med
For at få flest resultater med i dit søgeresultat, skal du benytte dig af trunkering, altså sætte * på et særligt strategisk sted for at få flest mulige resultater med. Ordet ”postkolonial” omskriver vi derfor til postkolonial* for både at få
postkolonial
postkoloniale
postkolonialisme

m.fl. med i søgeresultatet.

Så kan du på siden Bibliotek.dk søge på relevante emneord, der knytter sig til temaet for din analysegenstand. Hvis du f.eks. skriver opgave om postkolonial litteratur i Danmark, kan du f.eks. søge på ”postkolonial*”.

Prøv med denne søgning, og vælg derefter at afgrænse på tidsskriftsartikler. Derefter kan du sortere dine resultater efter ”nyeste først”. Nu skulle du gerne kunne finde Rosa Skytt Burrs artikel: Vi er blevet det nye råmateriale. Som du kan se i posten, er det muligt at tilgå artiklen online, hvis du klikker på linket 'Adgang via DBC webarkiv (PDF)':

Screen shot af tidsskriftsartikel fra bibliotek.dk

Andre sider

Har du endnu ikke besluttet dig for et værk, kan du finde inspiration på en række hjemmesider og databaser, der samler viden om litteratur og forfatterskaber.

Litteratursiden.dk udgiver temasider, der samler værker eller omtaler tematikker i forfatterskaber. Søg på emneord for at finde frem til relevante temasider, som f.eks. denne temaartikel om postkolonialisme.

Forfatterweb samler information om forfattere og deres værker, som kan give et godt overblik. Her kan du f.eks. ved at søge på emneordet ”identitet” finde en lang række relevante forfatterbiografier og artikler om tendenser indenfor primært dansk litteratur. 

Gale in Context: High School indeholder en række forfatterbiografier, hvor det også er muligt at blive inspireret til tematikker eller konkrete værker.