Silkeborg Bibliotekernes verdensmålslogo

Vi er blevet verdensmålscertificerede!

Silkeborg Bibliotekerne er som ét blandt de 10 første biblioteker i landet blevet verdensmålscertificerede for at inddrage verdensmål og borgere som en fast del af vores arbejde. 

En række danske biblioteker har sat sig for at undersøge, hvilken rolle biblioteket kan spille i den bæredygtige omstilling. På Silkeborg Bibliotekerne har vi nu fået verdensmålscertifikat på det. Debatter og oplæg om grøn omstilling, repair caféer og verdensmål i børnehøjde. Det er nogle af vores konkrete tiltag på Silkeborg Bibliotekerne i arbejdet med FN’s 17 verdensmål.  

Det handler om at formidle viden og litteratur om bæredygtighed men også om at hjælpe folk, der gerne vil bidrage til et grønnere og mere bæredygtigt samfund, med at sætte lokale aktiviteter i værk. På Silkeborg Bibliotekerne er vi blandt de 10 biblioteker, som har modtaget certifikat fra bæredygtighedsorganisationen Chora 2030. 

Faktaboks

Danmarks Biblioteksforening, netværket DB2030 og Chora 2030 står bag udviklingen af certificeringsprogrammet, som skal være en fælles ramme for bibliotekernes verdensmålsarbejde.

Programmet tager udgangspunkt i bibliotekets traditionelle opgave med at give adgang til viden, men har særligt fokus på at inddrage borgere og lokalsamfund, så biblioteket kan fungere som fødselshjælper for nye idéer og aktiviteter. Samtidig skal biblioteket også selv være med til at vise vejen og arbejde for at gøre biblioteket mere bæredygtigt. 

Eksempler fra det bæredygtige bibliotek 

De 10 verdensmålscertificerede biblioteker har allerede sat gang i en lang række aktiviteter fra byttemarkeder til debatarrangementer og med tiltag om affaldssortering. Bibliotekerne samarbejder også med skoler, lokale foreninger og ildsjæle om at involvere borgere og lokalsamfund i bæredygtige aktiviteter. 

Tre eksempler fra Silkeborg Bibliotekernes indsats:  

Grøn Scene 

Grøn Scene er Silkeborg bibliotekernes nye samlingssted for borgere, der interesserer sig for grøn omstilling, bæredygtighed, minimalisme mv. Hver måned inviteres en oplægsholder med en særlig viden til at fortælle om en praksisnær vinkel på en grønnere og mere bæredygtig hverdag. Alle borgere kan komme med ideer til oplægsholder eller et emne ved at kontakte biblioteket. De seneste arrangementer på Grøn Scene har omhandlet tiny houses, permakultur og klimavenligt forbrug.   

Verdensmål i biblioteksrummet 

Verdensmålene pynter allerede på facaderne på Silkeborg Bibliotek, som en markering af, at biblioteket prioriterer arbejdet med verdensmålene. Når man kommer ind på biblioteket, vil man løbende blive mødt af skiftende udstillinger med udvalgte verdensmål, som skal formidle om verden og borgernes virkelighed. Der er fokus på borgernes hverdag, det praksisnære, og at verdensmål skal blive til ”hverdagsmål”. Som et led i den grønne omstilling vil man efter sommerferien også kunne møde en ny affaldssortering på alle biblioteker og medborgerhuse i Silkeborg Kommune.     

Verdensmål i børnehøjde 

Hvordan gør man FN’s verdensmål relevante for børn i 5-8-årsalderen? Man bruger et univers, som de kender og elsker i forvejen. Det lykkedes da børnebogsforfatter og tegner Jan Kjær og Silkeborg Bibliotekerne gik sammen om at formidle FN’s verdensmål i børnehøjde gennem nomernes univers. I vinterferien 2022 blev der således skabt en fortælling om, at nomerne kunne bruge verdensmålene til at passe på hinanden og deres verden. Børnene kunne deltage i aktiviteter, hvor de hjalp nomerne og lærte noget om verdensmålene samtidigt. Fremadrettet vil Silkeborg Bibliotekerne fortsat have fokus på at udvikle nye aktiviteter, der bringer verdensmålene ned i børnehøjde.