Covid-19 opdatering

26.10.20
Få svar på dine spørgsmål vedr. Covid-19 og Silkeborg Bibliotekerne i denne nyhed. FAQ in English included.

 

Krav om mundbind:

Fra og med torsdag den 29. oktober er det obligatorisk, at du bærer mundbind, når du færdes på Silkeborg Bibliotekerne. Undtaget er børn fra 12 år og nedefter.

Hvis du sidder ned på en stol i biblioteksrummet, skal du ikke bære mundbind.

Personalet på bibliotekerne vil også fra 29. oktober bære mundbind eller visir, når de betjener de besøgende på bibliotekerne. 

Aflysning af arrangementer:

På grund af skærpede krav til afholdelse af arrangementer i kulturinstitioner er vi nødsaget til at aflyse eller ændre lokation på nogle af vores arrangementer, mens andre arrangementer fortsat kan afholdes som planlagt.

Hvis du har tilmeldt dig et arrangement eller påtænker at deltage i et, bedes du løbende tjekke for information på arrangementet på vores hjemmeside: https://silkeborgbib.dk/arrangementer.

Vi opdaterer løbende denne side med informationer på arrangementerne, så du kan følge med i, om de er aflyst eller afvikles planmæssigt.


Generelt

På Silkeborg Bibliotekerne følger vi myndighedernes retningslinjer, og når vores besøgende også følger anvisningerne om god afstand, ordentlig håndhygiejne mv., som er tydeligt skiltet på alle biblioteker, kan du trygt besøge os for at aflevere og hente materialer.

Indtil videre kan du fortsat benytte dig af bibliotekernes tilbud, så længe afstandsmarkører overholdes, og den opsatte håndsprit og mundbind anvendes. 
Vores personale er meget opmærksomme på at holde minimum 1 meters afstand i alle betjeningssituationer.

Hvis du føler dig det mindste sløj eller syg, henstiller vi til, at du lader være med at besøge bibliotekerne for at aflevere eller afhente materialer.

Vi glæder os fortsat til at se dig på Silkeborg Bibliotekerne. 

Hvilke åbningstider har bibliotekerne?

Du kan finde bibliotekernes midlertidige åbningstider her https://silkeborgbib.dk/biblioteker.

Hvornår skal materialer, som er udløbet under nedlukningen, afleveres?

Der er "frit lejde" for at aflevere allerede lånte, overskredne materialer t.o.m. 27. maj. Dette gælder alle materialer, uanset hvor de er lånt/hentet. 
Ved aflevering efter 27. maj pålægges der gebyrer i forhold til gældendende regler.

Kan jeg bestille og afhente materialer til afhentningssteder? 

Thorning Skole er ikke åbnet for almindelig drift endnu. Reserveringer herfra kan hentes på Kjellerup Bibliotek.

De resterende afhentningssteder kører som normalt.

Kan jeg booke lokaler i CampusHuset, eller kan jeg låne/leje lokaler i nogle af Medborgerhusene?

Ja - det er muligt at booke lokaler i CampusHuset og Silkeborg Bibliotekernes medborgerhuse (Silkeborg Medborgerhus, Lunden, Nordre Fælleshus og Toftebjerg-Them Bibliotek & Medborgerhus)

Campushuset har åbent i hele bibliotekets ubetjente åbningstid.

For nærmere info om Medborgerhuse og lokaler se: http://mbhus.dk/

Kan jeg booke og bruge Makerspace og Medieboxen?

Ja - det er muligt at booke og bruge Makerspace og Medieboxen. Anvendelsen af begge steder følger visse forholdsregler, som man bliver informeret om, når man booker en tid.

 

Covid-19 update – Silkeborg Libraries - 26. october 2020

Mouthpiece:

From the 29th of October you must wear a mouthpiece when you visit the libraries in Silkeborg.

Children from 0-12 years of age do not have to wear a mouthpiece at the library.

From the 29th of October the staff will be wearing a mouthpiece or a visor when helping visitors at the libraries.

Events:

Because of new guidelines from the authorities it will be nescessary to cancel or move some of the planned events at the libraries to different locations. 

If you are attending an event or thinking about attending an event at Silkeborg Bibliotekerne we recommend that you continuously check out our website for information about the event. You can check out any cancellations or changes to your event at our website here: https://silkeborgbib.dk/arrangementer

Basic information about visits to Silkeborg Bibliotekerne

The libraries in Silkeborg follow the guidelines set by the authorities, and if our visitors also act accordingly, everybody can visit and collect materials without being at risk.

You are able to visit the libraries – as long as distance markers are respected and you wear a mouthpiece and use the hand sanitizing stations frequently. 

Our staff will make sure to keep a distance of minimum 1 meter and wear a mouthpiece or a visor in all situations and in all of our services.

If you are feeling unwell or showing any symptoms of COVID-19, please stay at home. 

We look forward to seeing you at the libraries.


What are the opening hours?

You can find the temporary opening hours here: https://silkeborgbib.dk/biblioteker.

When are materials expired during the lock down due?

You can return already borrowed materials until May 27th at the latest.
If you return your materials after May 27th, you will be charged a fee according to the rules applied.  

Can I make reservation and collect materials at local pick up locations?

Update 12/8/2020: It is still not possible to pick up materials from all local pickup points. Reservations made for the places that are still closed are transferred and can be picked up at the local library:

Thorning Skole - can be picked up at Kjellerup Library

The rest of the local pickup points are back to normal.
 

Can I book a session in the library Makerspace or “Medieboxen”:

Yes, but the use of both Makerspace and Medieboxen follows certain guidelines that serves to protect your safety. You will be informed of the guidelines when you book your time.

Other changes:

Our everyday counseling for refugees – offered by the Danish Refugee Council has reopened, but our Homework Café for refugees offered by Danish Red Cross Youth – is closed for the time being due to the increased infection pressure in Silkeborg. 

Tags