Covid-19 opdatering

01.09.20
Få svar på dine spørgsmål vedr. Covid-19 og Silkeborg Bibliotekerne i denne nyhed. FAQ in English included.

Silkeborg Kommune og Silkeborg Bibliotekerne følger den lokale smittespredning nøje.

Indtil videre kan du fortsat benytte dig af bibliotekernes tilbud, så længe afstandsmarkører overholdes, og den opsatte håndsprit anvendes. 
Vores personale er meget opmærksomme på at holde minimum 1 meters afstand i alle betjeningssituationer. 

Hverdagsrådgivning for flygtninge, som afholdes af Dansk Flygtningehjælp, er pr. 1.9.2020 startet op igen og afholdes hver tirsdag og torsdag kl. 15-18. Ungdommens Røde Kors’ Lektiecafé for flygtninge er desværre midlertidigt aflyste pga. det øgede smittetryk i kommunen.

Vi glæder os fortsat til at se dig på Silkeborg Bibliotekerne. 

Generelt

På Silkeborg Bibliotekerne følger vi myndighedernes retningslinjer, og når vores besøgende også følger anvisningerne om god afstand, ordentlig håndhygiejne mv., som er tydeligt skiltet på alle biblioteker, kan du trygt besøge os for at aflevere og hente materialer.

Hvis du føler dig det mindste sløj eller syg, henstiller vi til, at du lader være med at besøge bibliotekerne for at aflevere eller afhente materialer. 

Hvilke åbningstider har bibliotekerne?

Du kan finde bibliotekernes midlertidige åbningstider her https://silkeborgbib.dk/biblioteker.

Hvornår skal materialer, som er udløbet under nedlukningen, afleveres?

Der er "frit lejde" for at aflevere allerede lånte, overskredne materialer t.o.m. 27. maj. Dette gælder alle materialer, uanset hvor de er lånt/hentet. 
Ved aflevering efter 27. maj pålægges der gebyrer i forhold til gældendende regler.

Kan jeg bestille og afhente materialer til afhentningssteder? 

Thorning Skole er ikke åbnet for almindelig drift endnu. Reserveringer herfra kan hentes på Kjellerup Bibliotek.

De resterende afhentningssteder kører som normalt.

Kan jeg booke lokaler i CampusHuset, eller kan jeg låne/leje lokaler i nogle af Medborgerhusene?

Det er igen muligt at booke lokaler i CampusHuset, men førstesalen er ikke åben. Campushuset åbner kl. 9.30 og har åbent i bibliotekets betjente åbningstid.   

Silkeborg Bibliotekernes medborgerhuse (Silkeborg Medborgerhus, Lunden, Nordre Fælleshus og Toftebjerg-Them Bibliotek & Medborgerhus) åbner igen, mandag den 8. juni 2020. For nærmere info om Medborgerhuse og lokaler se: http://mbhus.dk/

Kan jeg booke og bruge Makerspace og Medieboxen?

Ja - det er muligt at booke og bruge Makerspace og Medieboxen. Anvendelsen af begge steder følger visse forholdsregler, som man bliver informeret om, hvis man booker en tid.

FAQ in English

Covid-19 update – Silkeborg Libraries - 10. august 2020

We are monitoring the local spread of corona-virus in Silkeborg closely. 

For now – you can continue your visits to the libraries – as long as distance markers are respected, and hand sanitizing stations are frequently used. 

Our staff will make sure to keep a distance of minimum 1 meter in all situations and in all of our services.


Our everyday counseling for refugees – offered by the Danish Refugee Council and our Homework Café for refugees offered by Danish Red Cross Youth – is closed for the time being due to the increased infection pressure in Silkeborg. 

We look forward to seeing you at the libraries.

Basic information about visits to Silkeborg Bibliotekerne

If you are feeling unwell or showing any symptoms of COVID-19, please stay at home. 

At the libraries, we follow the guidelines set by the authorities, and if our visitors also act accordingly, everybody can return and collect materials without being at risk.

What are the opening hours?

You can find the temporary opening hours here: https://silkeborgbib.dk/biblioteker.

When are materials expired during the lock down due?

You can return already borrowed materials until May 27th at the latest.
If you return your materials after May 27th, you will be charged a fee according to the rules applied.  

Can I make reservation and collect materials at local pick up locations?

Update 12/8/2020: It is still not possible to pick up materials from all local pickup points. Reservations made for the places that are still closed are transferred and can be picked up at the local library:

Thorning Skole - can be picked up at Kjellerup Library

The rest of the local pickup points are back to normal.
 

Can I book a session in the library Makerspace or “Medieboxen”:

Yes, but the use of both Makerspace and Medieboxen follows certain guidelines that serves to protect your safety. You will be informed of the guidelines when you book your time. 

Tags