Rambla

Byrumsforsøg på Campus Bindslevs Plads

30.03.17
Byrumsforsøget betyder, at enkelte korttidsparkeringspladser ved Silkeborg Bibliotek bliver blokeret fra fredag 31. marts.

Bindslevs Plads skal være et byrum til kultur, læring og kreativitet, et byrum der kan skifte karakter og rumme midlertidige installationer, arrangementer og udstillinger. Stedet skal invitere til ophold, leg, chill out og aktivitet.

Silkeborg Kommune forventer at gå i gang med at anlægge byrummet i eftersommeren 2017. Inden da skal nogle af de elementer, som byrummet kommer til at indeholde, afprøves; bl.a. skal Produktionshøjskolen teste højde og drøjde på udvalgte prototyper af krydsfinermøbler, som de har designet til "Ramblaen" - markedsgaden, der forbinder Campus-institutionerne og fører gennem Bindslevs Plads.

Byrumsforsøget betyder, at enkelte korttidsparkeringspladser ved Silkeborg Bibliotek bliver blokeret i en periode.
Vi henviser til den nye P-kælder under Bindslevs Plads.