Bibliotekerne har næsten åbent som normalt

Nu er det muligt at bruge de offentlige computere, printe, kopiere og scanne. Få svar på dine spørgsmål i denne nyhed. FAQ in English included.

På Silkeborg Bibliotekerne følger vi myndighedernes retningslinjer og når vores besøgende også følger anvisningerne om god afstand, ordentlig håndhygiejne mv., som er tydeligt skiltet på alle biblioteker, kan du trygt besøge os for at aflevere og hente materialer.

Hvis du føler dig det mindste sløj eller syg, henstiller vi til, at du lader være med at besøge bibliotekerne for at aflevere eller afhente materialer. 

Bibliotekerne har næsten åbent som normalt...

Silkeborg og Gjern Bibliotek holder nu åbent med selvbetjening, ligesom caféen og medborgerhuset på Toftebjerg-Them Medborgerhus & Bibliotek igen har åbent. Der er fra uge 27 åben for selvbetjening i Kjellerup i weekenden mellem kl. 8-15 sommeren over.

Hvilke åbningstider har bibliotekerne?

Du kan finde bibliotekernes midlertidige åbningstider her https://silkeborgbib.dk/biblioteker.

Hvornår skal materialer, som er udløbet under nedlukningen, afleveres?

Der er "frit lejde" for at aflevere allerede lånte, overskredne materialer t.o.m. 27. maj. Dette gælder alle materialer, uanset hvor de er lånt/hentet. 
Ved aflevering efter 27. maj pålægges der gebyrer i forhold til gældendende regler.

Gamle reserveringer, som du ikke kunne hente pga. nedlukningen, skal hentes senest lørdag d. 23. maj i Silkeborg, hvor vi har åbent til kl. 13, og senest fredag d. 22. maj på lokalbibliotekerne, der ikke har åbent om lørdagen

Kan jeg bestille og afhente materialer til afhentningssteder? 

Der er fortsat lukket på nogle af vores afhentningssteder, så tjek listen herunder for at orientere dig om, hvor du skal hente dit materiale.

Hvis dit afhentningssted fortsat er lukket, skal du hente og aflevere materialer på et af vores biblioteker.

Fra 10.6.20 starter almindelig kørsel til følgende afhentningssteder: 
•    Kragelund (midlertidig til ”Min købmand” indtil Plejecenteret igen åbner for besøgende)
•    Bryrup Brugs
•    Vrads Købmandshandel
•    Sorringhus

Følgende afhentningssteder ”overføres” fra 2.6.2020 til et fysisk bibliotek:
•    Ans Skole – nu afhentning på Kjellerup Bibliotek
•    Grauballe Skole – nu afhentning på Silkeborg Bibliotek
•    Lemming (Værkeriet) – nu afhentning på Silkeborg Bibliotek
•    Sindingrummet – nu afhentning på Silkeborg Bibliotek
•    Thorning Skole – nu afhentning på Kjellerup Bibliotek

Kan jeg booke lokaler i CampusHuset eller kan jeg låne/leje lokaler i nogle af Medborgerhusene?

Det er fortsat ikke muligt at booke lokaler i CampusHuset. 

Silkeborg Bibliotekernes medborgerhuse (Silkeborg Medborgerhus, Lunden, Nordre Fælleshus og Toftebjerg-Them Bibliotek & Medborgerhus) åbner igen, mandag den 8. juni 2020. Foreninger og øvrige kulturelle aktiviteter vil være underlagt det aktuelle forsamlingsforbud.

Fysiske indendørs aktiviteter, som fx dans, kortspil, skak, bridge er endnu ikke tilladt i medborgerhusene – ligesom fester og fællesspisninger heller ikke tillades. 

Café Bindslev i Silkeborg Medborgerhus er stadig lukket. Men der vil være mulighed for bestilling af morgenbrød, kaffe mm. samt mulighed for bestilling af frokost fra en ekstern leverandør. Alle lokaler og faciliteter er rengjort ved ankomst, men der vil også være adgang til rengøringsmidler og sprit, som kan anvendes i forbindelse med afholdelse af møder og arrangementer.  

For nærmere info om Medborgerhuse og lokaler se: http://mbhus.dk/

OBS: Alhuset og Mosaikken i Kjellerup er fortsat lukkede, men åbner igen 3. august.

Kan jeg booke og bruge Makerspace og Medieboxen, og IT-hjælp tilgængeligt?

Nej, desværre ikke endnu. 

Hvad med Hverdagsrådgivning?

Hverdagsrådgivning åbner for rådgivning på torsdage mellem kl. 15-18. Send en en mail til dfhsilkeborg@gmail.com, hvis man har brug for hjælp. Hverdagsrådgivningen hører under Dansk Flygtningehjælp og hjælper flygtninge og indvandrere med fx at forstå breve fra offentlige myndigheder og andre lignende hverdagsudfordringer. 

FAQ in English

If you are feeling unwell or showing any symptoms of COVID-19, please stay at home. 

At the libraries, we follow the guidelines set by the authorities, and if our visitors also act accordingly, everybody can return and collect materials without being at risk. It is now allowed to take a seat to read a book, the newspaper og study for your exam at our libraries. 

What are the opening hours?

You can find the temporary opening hours here: https://silkeborgbib.dk/biblioteker.
The libraries’ self service is closed.

When are materials expired during the lock down due?

You can return already borrowed materials until May 27th at the latest.
If you return your materials after May 27th, you will be charged a fee according to the rules applied.

Reserved materials that you haven't been able to pick up due to the close-down, can be picked up until saturday May 23rd in Silkeborg and friday the 22nd of May in the local libraries at the latest.   

Can I make reservation and collect materials at local pick up locations?

Some of our local pickup locations are still closed. See the list below to get information about where you can pick up your loans.

If your local pickup location is still closed you have to pick up your materials at one of our libraries.

From 10.6.20 you can pick up your materials at the following local pickup locations: 
•    Kragelund (temporarely at ”Min købmand” until the Plejecenteret are open for visitors again)
•    Bryrup Brugs
•    Vrads Købmandshandel
•    Sorringhus

The following pickup locations will from 2.6.2020 be tranferred to a physical library:
•    Ans Skole – now pickup at Kjellerup Library
•    Grauballe Skole – now pickup at Silkeborg Library
•    Lemming (Værkeriet) – now pickup at Silkeborg Library
•    Sindingrummet – now pickup at Silkeborg Library
•    Thorning Skole – now pickup at Kjellerup Library
 

Can I book a session in the library Makerspace, “Medieboxen”, or visit the legal aid, tutoring services, IT-help or the counseling provided by Dansk Flytningehjælp.

No, unfortunately not yet. 

Hverdagsrådgivningen is opens again on Thursdays from 15-18, you can write dfhsilkeborg@gmail.com, if you need help with any of the subjects.  

Tags