Rim og remser er sjov sprogtræning

”Mus, hus, lus…” Det føles bare godt at rime! Det er næsten som om det kilder lidt i vores hjerner, når vi rimer. Hvis vi så også sætter rimene sammen til remser, så får sproget rytme, hvilket vækker hele kroppen og giver os lyst til bevægelse. ”Ente Bente Fedteklente...” Det er svært ikke at rokke med. Med rim og remser tager vi altså sproget ind med både hovedet og kroppen, og derfor har det en særlig evne til at klistre sig fast til vores hukommelse. Det er nemlig sjovt at rime!

Ord der rimer, er ord der næsten er ens, men adskiller sig ved enkelte sproglyde. Sproglyde er de små lyde, vi sætter sammen, når vi danner ord og sætninger. Ordene ”kage” og ”smage” adskiller sig fx kun ved ”k” og ”sm” i ordets begyndelse. Dette gør, at rim får børn til at kunne skelne mellem de små lydlige nuancer i sproget. Når vi rimer med børn, træner vi på den måde deres opmærksomhed og kendskab til sproglyde, hvilket er fundamentet for, at de kan udvikle deres udtale og gøre sig forståelige sprogligt.

Helt små børn kan ikke selv rime endnu, men det er alligevel aldrig for tidligt at komme i gang med at rime med sit barn. Som voksne er vi nemlig sproglige rollemodeller for barnet, der spejler sig i os. Når du rimer med dit lille barn, er det derfor en god idé at tale langsomt og tydeligt, og giv den endelig gas med store tydelige mundbevægelser og mimik.  

Med de lidt større børn, kan man bruge hverdagens små ”mellemrum” til en god omgang rime-leg. Fx på vej til børnehave, når man tager tøj på, når man venter på aftensmaden eller sidder og graver i sandkassen. ”Hvad rimer på ”spand?”  ”Sand, land, tand mand” osv. Lidt kækt sagt, så er sproget den legeplads, der altid er kortest afstand til.

En ekstra bonus ved at rime med børn er, at deres træning i sproglyde bliver en hjælp for barnet, når de senere skal begynde at læse og skrive.

På biblioteket kan I finde masser af gode bøger med rim og remser.

(skrevet af Signe Lind Sørensen)

Materialer