For dagplejere

Kære dagplejere. Læs og snak alt det I orker med jeres "børn". Sådan styrker I børnenes evner til at lytte og tale. Sproget er vigtigt for den senere læseindlæring. Venlig hilsen børnebibliotekarerne

Læs tidligt. Bøger er også for babyer.

Fortæl om billederne igen og igen. Børn elsker at høre den samme bog.
 

Kan jeg låne bøger til mine dagplejebørn?

Har du som dagplejer 2 km eller mindre til et bibliotek, modtager du ingen bogkasse fra biblioteket. I stedet kan du låne bøger til dine dagplejebørn på et dagplejelånerkort. Lånetiden er 2 måneder. Herefter får du en hjemkaldelse, men du skal ikke betale bøde og heller ikke erstatte ødelagte eller bortkomne bøger. 
Enhver dagplejer kan få oprettet et dagplejelånerkort som supplement til legestuebiblioteket eller bogkassen.
 

Får jeg en bogkasse fra biblioteket?

Bor du som dagplejer mere end 2 km fra et bibliotek og ikke har adgang til en legestue med et legestuebibliotek, kan du selv afgøre, om du vil have en bogkasseordning. Bogkasseordning og udskiftning af bogkasser aftales enten med dagplejekonsulenten eller med det lokale bibliotek.
 

Hvad med slidte og ødelagte bøger?

Bogkasseordningen er lavet for at blive brugt. Børnene er små, og ikke alle pegebøger er lavet i karton eller plast, så det kan ikke undgås, at bøgerne bliver slidte. Det ved biblioteket godt.
 
Ønsker du eller hele din dagplejegruppe udskiftning af jeres bogkasser, mailer eller ringer man til den lokale kontaktperson (se nederst). De gamle bogkasser afleveres ved afhentning af de nye bogkasser.
 

Legestuebiblioteker:

Har du som dagplejer adgang til en legestue med et legestuebibliotek, skal du låne fra legestuebiblioteket i stedet for en bogkasseordning. Du er selvfølgelig velkommen til også at låne på dit dagplejelånerkort på alle Silkeborg bibliotekerne.
 
Der oprettes legestuebiblioteker alle de steder, hvor dagplejen har deres eget lokale samt de steder, hvor det rent praktisk kan lade sig gøre, selvom lokalet er et delelokale. Legestuelokaler med en afstand på 2 km til et bibliotek får ikke et særskilt legestuebibliotek.
  • Legestuebibliotekerne erstatter bogkassen til den enkelte dagplejer.
  • Det enkelte legestuebibliotek får ca. 7 bøger pr. dagplejer, der er tilknyttet legestuen.
  • Dagplejen stiller selv faciliteter f.eks. reoler til rådighed til etablering af legestuebiblioteket.
  • Via legestuebiblioteket får dagplejerne nem adgang til bøgernes verden.
  • Dagplejerne låner bøger med hjem fra biblioteket og bytter efter behov.
  • Lånene skal ikke registreres, og om der skal være et max. antal lånte bøger pr. gang aftaler dagplejerne selv.

Det lokale bibliotek har ansvaret for det enkelte legestuebibliotek. Kontakten mellem biblioteket og dagplejen foregår via kontaktpersonen på det lokale bibliotek og de tilknyttede dagplejere eller områdelederen.

Dagplejerne eller områdelederen kan løbende aflevere slidte bøger på det lokale bibliotek med angivelse af legestuens navn samt kontaktperson og mailadresse. Det lokale bibliotek kontakter vedkommende, når supplerende bøger til et legestuebibliotek er klar til afhentning.

Kan jeg deltage i arrangementer på biblioteket?

Som dagplejer må du gerne benytte bibliotekernes arrangementer for børn. Arrangementsprogrammet udkommer i august og januar og kan ses på Silkeborgbib.dk. Der kan bestilles billetter til hele sæsonen. Bibliotekets særskilte arrangementstilbud til dagplejen kan ses på sitet: www.udoglaer.dk.
 

Kontaktpersoner på Silkeborg Bibliotekerne

Silkeborg Bibliotek: Maiken Hammer maha@silkeborgbib.dk
Kjellerup Bibliotek: Bente Sandberg bs@silkeborgbib.dk
Gjern Bibliotek: Karen Nørby Kristiansen knk@silkeborgbib.dk
Them Bibliotek: Inger Buus ib@silkeborgbib.dk