Lix, Let og LUS - hvad er det?

Der er udviklet forskellige metoder til at finde ud af, om en tekst er let eller svær at læse. Du har måske hørt om Lix-tal (Læsbarhedsindex), Let-tal (Læseegnethedstal) og LUS (Læseudviklingsskema)?

Lix:

Her på biblioteket har vi valgt at plette vores letteste bøger efter lix–tallet. Jo større lix-tallet er, desto sværere regnes teksten for at være. Et lavt lix-tal giver dog ingen garanti for, at teksten er letlæselig!

Let - tal:

På mange af vores lette bøger kan man også finde et let-tal. Let-tallet fortæller også noget om, hvor svær en tekst er. Let-tal er bedst anvendelig til de letteste bøger – altså dem med gule og røde pletter.

LUS: 
Måske er jeres barn blevet luset på skolen, og I har fået at vide, at jeres barn ligger på et bestemt trin. Læseudviklingsskemaet  LUS er et redskab, som en del lærere benytter, og LUS-tallet fortæller noget om dit barns læsefærdighed.

I omregningstabelen kan du se, hvordan du finder et lix-tal eller et let-tal, der svarer til de enkelte trin i LUS. Det fremgår ikke i alle bøger, hvilket let- eller lixtal bogen har, men spørg gerne bibliotekaren om hjælp.