Silkeborg Biblioteks historie

"En sag, som i mange år har ligget mig - og flere - på hjertet". Sådan skrev pastor Viberg den 4. november 1899 under overskriften "En læseforening". Det blev indledningen til stiftelsen af et "Folkebiblbiotek i Silkeborg", der allerede den 6. februar år 1900 kunne åbne for udlån.


1900-2000 - Silkeborg Bibliotek 100 år

Den 6. februar 2000 fejrede Silkeborg Bibliotek sit 100 års jubilæum med daværende kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen som ærestaler.
Ved samme lejlighed havde fhv. stadsbibliotekar Povl Skov og journalist Kurt Balle Jensen skrevet bibliotekets historie.

Se og læs hele historien om Silkeborg Biblioteks 100 år