Påmindelse om aflevering

Du kan gratis modtage påmindelser på mail eller sms 2 dage før lånetiden udløber. Så kan du nå at forny eller aflevere dine lån.

Sådan får du påmindelser:

Hvis du er tilmeldt som låner på Silkeborg Bibliotekerne, kan du få følgende meddelelser elektronisk: 
 
  • Besked om at en reserveret bog eller andet er klar til afhentning (reserveringsmeddelelse)
  • Der er 2 dage til rettidig aflevering (påmindelse) 
  • Hjemkaldelse 5 dage efter lånetidens udløb

Det er dog altid dit eget ansvar at holde øje med, hvornår dine lån skal afleveres, f. eks. på din låneroversigt "Min konto".
Uanset om du er tilmeldt ordningen, skal du betale gebyr for overskridelse af lånetiden.

Hvordan gør jeg?

For at få påmindelser skal du enten selv tilføje servicen under din brugerprofil øverst på siden. Klik på  "Min konto" -> "Rediger brugerprofil" og sætte kryds i felterne "Modtag service-påmindelse på sms" og "Modtag service-påmindelse på e-mail.". Du kan også henvende dig til os på et af bibliotekerne, eller skrive til os.
 

Du kan få påmindelser på mail og sms

Du skal vælge, om du vil have påmindelserne på mail eller sms. Du kan også vælge at få påmindelse ad begge kanaler.  Herefter får du også hjemkaldelser og andre automatiske beskeder fra biblioteket på den valgte måde. Dog kommer krav om erstatning og saldoopgørelser på digital eller almindelig post.
 
Hvis du henter app´en Biblioteket, får du også også notifikationer her.
 

Hvad koster det?

Det er gratis at få beskeder fra biblioteket.
 

Kan jeg forny inden lånetiden udløber?

Når du får en påmindelse om lånetidens udløb, vil der som regel være 2 dage, til lånetiden udløber. Derfor kan du nå at forny materialet inden afleveringsfristen, hvis der ikke er reserveringer på materialet. Bemærk at du kun kan forny samme materiale 2 gange i løbet af udlånsperionden.
 

Kan jeg vælge kun at få besked om fx reserveringer?

Når du først er tilmeldt med e-mail eller mobilnummer, vil du modtage alle beskeder elektronisk.
 

Bemærk: hvis teknikken svigter

Hvis du af en eller anden grund ikke har modtaget en mail/sms fra biblioteket, eller din fornyelse ikke går i gennem, fritager det ikke for gebyr ved for sen aflevering. Der er tale om en service og derfor skal du selv sørge for at tjekke din lånerstatus.
 

Hvorfor har jeg ikke fået nogen påmindelse?

Oftest skyldes det, at din mobil har været slukket i længere tid (fx under ferie) eller din mail-indbakke er fyldt. Har du fået ny mail-adresse eller mobilnummer, kan du ændre oplysningerne under Min konto. Det er dit eget ansvar, at disse ting er i orden.
 

Er du i tvivl?

Hvis du vil vide mere, eller hvis du er i tvivl om noget, så henvend dig til personalet eller send en mail til silkeborgbibliotek@silkeborgbib.dk