Lovgivning

På denne side kan du læse om, hvilke love der ligger til grund for bibliotekets virke og for dine rettigheder og pligter som bruger.

Må man kopiere cd'er og dvd'er m.m.?

Det er ikke tilladt at tage digitale kopier af cd'er og dvd-film, du har lånt på biblioteket. Læs mere om hvad du må kopiere digitalt, og hvad du ikke må.


Dine rettigheder og pligter

Hvem kan låne hvad? Hvilke regler gælder for brug af Silkeborg Bibliotekerne? Hvad med lånetid, aflevering og fornyelser? Læs mere under


Andre bestemmelser

På hjemmesiden for Kulturministeriet  kan du læse om andre bestemmelser, der gælder for bibliotekerne. Det gælder f. eks. lovene om personoplysninger, biblioteksafgift, ophavsret og pligtaflevering.


Bibliotekernes grundlov

Silkeborg Bibliotekerne drives med udgangspunkt i Biblioteksloven. Hertil knytter sig en bekendtgørelse om biblioteksvirksomhed. På Slots- og kulturstyrelsens hjemmeside kan du læse om lovens indhold, samt en række spørgsmål og svar om lovgivning på biblioteksområdet, f. eks. om  fri låneret, erstatning, gebyrer, ledelse mm.