Personale på Silkeborg Bibliotek

Her er en oversigt over medarbejderne på Silkeborg Bibliotek

Ledelse

Administration og logistik

Team Børn

Event og Oplevelse

Team Formidling

Team Læring

Team Udvikling

Andet personale

Design og Indretning

Filosof

Dukketeaterfestival