Dialogisk oplæsning

Dialogisk oplæsning er en særlig oplæsningsmetode, som styrker dit barns ordforråd og sprogudvikling.
 

Hvorfor dialogisk læsning!

Dialogisk læsning er en metode, som forældre kan bruge til at støtte deres børns sproglige udvikling. Metoden styrker ordforrådet og stimulerer de talesproglige kompetencer.Med dialogisk oplæsning får dit barn bedre mulighed for selv at være aktiv medfortæller af en historie, hvilket styrker barnets sproglige udvikling.
Dialogisk læsning går ud på at have en dialog med dit barn sideløbende med, at du læser højt. Giv barnet tid til at svare og grib gerne snakken og stil uddybende spørgsmål
 

FØR LÆSNINGEN:

 • Læs bogen og udvælg ord eller en handling, I skal snakke om
 • Introducer bogen og fortæl barnet lidt om handlingen
 • Snak om bogens forsidel og gerne om, hvem forfatteren er

UNDER LÆSNINGEN:

 • Husk at holde pauser til dialog
 • Stil åbne spørgsmål. Brug: hvorfor, hvad, hvordan
 • Følg barnets nysgerrighed og spørg ind til den
 • Vis hvordan du læser f.eks. ved at lade din finger følge teksten

EFTER LÆSNINGEN:

Snak med dit barn om bogen efter læsningen:

 • Var der noget, du godt kunne lide i historien?
 • Var der noget, du ikke kunne lide i historien?
 • Var der noget i historien, der undrede dig?
 • Var der noget, der fik dig til at tænke på andre historier eller oplevelser?
 • Brug de nye ord, som bogen indeholder

Videnscenter for Sprog og Læsning i Silkeborg har udarbejdet en række bogfoldere til dialogisk læsning, som er lige til at hente og bruge.

 
På undervisningsportalen Emu, kan du finde en masse materiale om dialogisk oplæsning og børns sprogudvikling. Se mere her. Du kan blandt andet se denne skønne video af en far. 

11 Dialogisk læsning

 
Få svaret på, hvorfor bøger og dialogisk oplæsning er et godt redskab til sprogstimulering.
 
I nedenstående pjecer finder du forslag til bøger velegnet til dialogisk oplæsning:

Dialogisk læsning