Biblioteks-pionererne

- et hverdagspartnerskab mellem folkeskole og folkebibliotek.

Pionermodellen er tænkt og udviklet af en arbejdsgruppe på tværs af Silkeborg Kommunes Skoleafdeling og Silkeborg Bibliotekerne, inspireret af en lignende ordning fra Silkeborg Kommunes Fablab.

Ordningen er bygget op omkring gensidige aftaler mellem de fem involverede partnere:

Skoleafdeling - Lærere - Skoleledelse - Biblioteksansatte - Biblioteksledelse

To lærere fra to lokale folkeskoler med frikøbes en dag ugentligt gennem et skoleår og tilknyttes Silkeborg Bibliotekerne. Lærerne er udvalgt af den lokale skoleleder i samarbejde med skoleafdelingen og biblioteket. Skolelederen aftaler konkrete mål for deltagelse i pionerforløbet med læreren.

Pionerernes primære samarbejdspartnere er to biblioteksmedarbejdere i Team Børn.

Lærerne tilknyttes Silkeborg Bibliotekerne, som bibliotekspionerer, og har deres gang på Silkeborg Bibliotek gennemsnitligt en dag om ugen, afhængig af opgaven.

Begge parter, lærere som biblioteksansatte, indgår i et fælles kompetenceudviklingsforløb med løbende vejledning.
Pioneren indgår i det lokale PLC-arbejde (De pædagogiske læringscentre), hvor biblioteksmedarbejderen deltager i udvalgte møder.

For at sikre kontinuitet, løbende sparring og udvikling deltager biblioteks-pionererne i kvartalsvise netværksmøder på biblioteket - også efter de er udtrådt af det etårige udvekslingsforløb.