Trap Danmark

Trap Danmark

Adgang
Kun på biblioteket
Trap Danmark Online giver adgang til 5. udgave af bogen Trap Danmark med beskrivelser af Danmark og dets landskaber, byer, historie, natur, kultur og institutioner. De 34 bind udkom i perioden 1953-72.

For hvert eneste af de 1.791 sogne, 153 herreder, 86 købstæder, 23 amter og 5 landsdele, der beskrives i Trap Danmark, findes der en rigdom af oplysninger om landskabets tilblivelse, kirker, landsbyer, herregårde, skove, oldtidsminder, monumenter, lokalhistorie, markante personer og meget, meget mere.

Sådan kommer du igang

  1. Du skal befinde dig på Silkeborg Bibliotek eller et af bibliotekets filialer for at få adgang. 
  2. Klik på knappen 'Se online'
  3. Bibliotekets personale skal logge dig ind i databasen.

Vil du vide mere?