Trap Danmark

Trap Danmark

Adgang
Frit tilgængelig
Lex.dk giver adgang til den 6. udgave af Trap Danmark med beskrivelser af Danmark og dets landskaber, byer, historie, natur, kultur og institutioner. Værket er under udarbejdelse.

Trap Danmarks 6. udgave er et omfattende univers af levende fortællinger, tværfaglige beskrivelser og leksikale informationer om Danmark. Her finder du den væsentligste viden om dansk geologi, geografi, biologi, arkæologi, historie, kultur, kunst, arkitektur samt samfunds- og erhvervsliv.

Trap Danmarks digitale tilbud beriges med både stedbeskrivelser, billeder, kort og illustrationer fra databaser hos Nationalmuseet, Det Kgl. Bibliotek, Slots- og Kulturstyrelsen og Rigsarkivet samt Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Sådan kommer du igang

  1. Klik på knappen 'Se online'
  2. Brows dig til artiklerne via kategorierne eller søg i boksen øverst.

Trap Danmarks 6. udgave er under udarbejdelse. Skal du bruge oplysninger om et sted, der endnu ikke er beskrevet, kan du finde 5. udgave i fysisk form på biblioteket eller få personalet til at hjælpe dig med at logge ind på  trap5.dk på en af bibliotekets PC'er.

Vil du vide mere?