Stress og trivsel

Stress er blevet et samfundsproblem. Helt op mod en femtedel af den danske befolkning oplever et højt stressniveau, og der debatteres livligt om arbejdsrelateret stress, work/life-balance, perfekthedskultur og påvirkningen fra digitalisering og sociale medier.

I foråret sætter vi derfor spot på stress, og giver dig igennem flere arrangementer en større viden og konkrete værktøjer at arbejde med, både ift. det, der stresser, men i ligeså høj grad ift. hvad der skaber trivsel.