RE-PUBLISHED - Bibliotekets strategi frem til 2018

Silkeborg Bibliotekernes 2018-strategi handler om, det vi VIL som lokalt folkebibliotek. De handlingsplaner, vi sammen skaber og udvikler på baggrund af strategien, beskriver det, vi SKAL. Tilsammen er strategi og handlinger - så at sige - vores løfte til Silkeborgs borgere og til hinanden.

Vi kalder strategien REPUBLISHED for at understrege, at det handler om en videreudvikling af biblioteket, som vi kender det - men i en ny og opdateret udgave.

Strategien henvender sig først og fremmest til borgerne, men er samtidig en politisk målsætning for den rolle, biblioteket påtager sig i Silkeborg Kommune i de næste år.

Det primære omdrejningspunkt for strategien er ”BRUGEREN OG OPGAVEN I CENTRUM”.
RePublished er, kort sagt, en gentænkning af bibliotekerne som en vedkommende og aktuel ramme for borgernes liv, uddannelse og kulturoplevelser.

Strategien handler derfor også helt grundlæggende om TILGÆNGELIGHED.
Den handler om læring og rådgivning til borgerne og om at skabe og facilitere nye, små som store, fællesskaber i
dagliglivets brug af et åbent medie- og kulturudbud.
Den gør biblioteket til et levende sted de fleste af døgnets timer.
Samtidigt handler den om et bibliotek, som vil ud af boksen og ikke kun agere indenfor egne fire vægge.

Strategien genudgiver biblioteket i en ny version, der er tættere på civilsamfundet end det klassiske regelbundne bibliotek. Den handler om SAMSKABELSE - om at udvikle aktiviteter sammen med borgerne, med partnere og frivillige, for herigennem at medvirke til at skabe helhed og sammenhæng i borgernes liv. Den ønsker at bidrage til udvikling af stærke by- og lokalsamfund med sammenhængskraft, båret af og i fællesskab(er). Derfor spiller 2018-strategien også de fire biblioteker i Silkeborg ind i kommunens og borgernes dagsordener.

Men der skal handlinger til, før en programerklæring får krop og sjæl.
En strategi skal være dynamisk. Ikke alt kan forudsiges, og ikke alt skal beskrives.
Til gengæld skal en strategi kunne rumme fremtidens muligheder og krav.
RePublished har fire kapitler – fire fremtidskapitler, om man vil.