Lex.dk logo

Dansk Litteraturs Historie, LEX.dk

Adgang
Frit tilgængelig
Hensigten med Dansk litteraturs historie er at fremstille Danmarks litteratur fra middelalder til nutid på en tilgængelig måde, så den interesserede læser kan danne sig et overblik, blive oplyst om vigtige forfatterskabers udvikling, få indsigt i litteraturens hovedværker og se den indsat i en både historisk og kulturhistorisk ramme.

I en litteraturhistorie er det perioden, der er hovedpersonen, i højere grad end de enkelte forfatterskaber. De fremstilles dog som hovedregel samlet for overskuelighedens skyld, og fordi et forfatterskabs udvikling ofte er med til at tegne periodens profil.

Dansk litteraturs historie udkom i perioden 2006-9 i fem bind med Klaus P. Mortensen og May Schack som hovedredaktører.

Sådan kommer du igang

  1. Klik på knappen 'Se online'
  2. Brows dig til artiklerne via kapitlerne, eller søg i boksen øverst.